Wolves Store Figure

Hàng về ngày 28/11/2023

Thứ Ba, 28/11/2023
Wolves Store
Hàng về ngày 28/11/2023

👉 Lỡ hẹn ae cuối tuần về mà qua sáng nay bên vận chuyển mới chịu giao mấy kiện hàng, biết ae nôn nên mình sẽ cố gắng gửi giao đi hết trong hnay và mai nhé 😉 Đợt này còn dư 2 slot e Godzilla và 2 slot Yuta nha ae 😁

Từ khóa: hàng về wolves store
Viết bình luận của bạn
Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ